Actualitat

Autor: Ecelan
Font: Wikipedia

En aquesta imatge es pot observar la legalitat de la homosexualitat en diferents països. A les zones com Europa, NA, parts de SA i la part primermundista de Asia està més acceptat ser homosexual, però en canvi es veu com a les zones més pobres del món està penat desde una petita multa fins la mort.

Per exemple a Iran la homosexualitat per part dels homes està penada amb la mort mentre que a les dones se les castiga amb flagelacions i fuetades, i la transexualitat es considera una enfermetat mental.

Per altra banda hi han països com Canada on es legal fins i tot casar-se entre persones del mateix gènere, ja que és un país molt liberal.

L’Església ja no discrimina als homosexuals, així ens ho va demostrar el papa Francisco amb aquestes paraules: “Si un homosexual busca al Senyor i té bona fe, qui sóc jo per a criticar-lo?”